66. شكار در پس تاب | ویکی پدیا فارسی

66. شكار در پس تاب

Illustration Credit: ESO, L. Calçada - Research Team: Sandra Savaglio (MPEet al.

در اين تصوير زيباي هنري، دو كهكشان چگال، كه حدود 2 ميليون سال پس از بيگ بنگ شكل گرفته اند، در پس تاب GRB090323 وفوران اشعه گامايي نيز ، ديده مي شود. درخششي در خود كهكشان ميزبان و ديگر كهكشان همسايه، همترازي فوران اشعه گاما و كهكشان از طيف پس تابي كه از يافت نخستين فوران هايي كه به وسيله تلسكوپ فضايي اشعه گاما فرمي در مارس 2009 به دست آمده ، منتج شده است. همان طور كه واحد هاي تلسكوپ بسيار بزرگ يكي از رصدخانه هاي جنوب اروپا ديده است، طيف فوران در حال محو كردن پس تاب است و همچنين نتايج حيرت آوري را ارايه داده است: كهكشان هاي دور با بيشترين فراواني ديده شده در جهان از نظر داشتن عناصر سنگين، غني تر از خورشيداند. عناصر سنگين كه كهكشان هاي بالغ را در جهان محلي غني سازي مي كنند، در نسل قبل از ستاره ها زاده شده اند. بنابراين، اين كهكشان هاي جوان روند غير عادي از شكل گيري ستاره و تكامل و تغيير شكل مواد شيميايي را در مقايسه با كهكشان راه شيري ما تجربه كرده اند. در اين تصوير، نوري كه از قسمت فوران مي آيد در سمت چپ، پي در پي از ميان كهكشان ها در سمت راست مي گذرد. در واقع خطوط جذبي تاريك در طيف از عناصر كهكشان ها و حك شده روي روشنايي پس تابي، به صورت تصويري الحاقي در شكل نشان داده شده است. قطعا ستاره شاسان در سياره زمين، حدودا 12 بيليون سال نوري دورتر و در لبه راست اين قاب واقع اند. 

 منبع:ماهنامه آسمان شب